תחביבי ידע

בשלב הראשון של פיתוח רשימת התחביבים שלנו, כללנו את המוכרים או המקובלים ביותר, כגון פעילויות חוצות שונות, ספורט, אומנות, משחקים, פעילויות אמנותיות או אינטלקטואליות. בתוך […]