מידע רלוונטי

דרישה הכרחית לרכישת המוצרים המוצעים באתר זה, היא שתקרא ותאשר את התנאים וההגבלות הבאים הכתובים להלן. השימוש בשירותים שלנו כמו גם רכישת המוצרים שלנו ירמזו שקראת וקיבלת את התנאים וההגבלות במסמך זה. כל המוצרים המוצעים על ידי האתר שלנו יכולים להיווצר, לחייב, לשלוח או להציג על ידי אתר צד שלישי ובמקרה כזה הם יהיו כפופים לתנאים וההגבלות שלהם. במקרים מסוימים, כדי לרכוש מוצר, יהיה צורך ברישום על ידי המשתמש, עם הזנת נתונים אישיים מהימנים והגדרת סיסמה.

המשתמש יכול לבחור ולשנות את הסיסמה לגישה לניהול חשבונו בכל עת, במקרה שנרשם והדבר נחוץ לרכישת כל אחד מהמוצרים שלנו. DATINETO אינה נושאת באחריות במקרה שהיא נותנת מפתח כאמור לצדדים שלישיים.

כל הרכישות והעסקאות המתבצעות דרך אתר זה כפופות לתהליך אישור ואימות, אשר עשוי לכלול אימות מלאי וזמינות המוצר, אימות אמצעי התשלום, אימות החשבונית (אם ישנה) ועמידה בתנאים הנדרשים על פי שיטת התשלום שנבחרה. במקרים מסוימים עשוי להידרש אימות באמצעות דואר אלקטרוני.

מחירי המוצרים המוצעים בחנות מקוונת זו תקפים רק לרכישות שבוצעו באתר זה.

רישיון

DATINETO באמצעות אתר האינטרנט שלה מעניקה רישיון למשתמשים להשתמש במוצרים הנמכרים באתר זה בהתאם לתנאים וההגבלות המתוארים במסמך זה.

שימוש לא מורשה

היכן שהדבר רלוונטי (למכירת תוכנה, תבניות או מוצר עיצוב ותכנות אחר) אינך רשאי להציב אחד מהמוצרים שלנו, שונה או ללא שינוי, על גבי תקליטור, אתר אינטרנט או כל מדיום אחר ולהציע אותם להפצה מחדש או למכירה חוזרת של כל סוג.

תכונה

אינך רשאי לתבוע קניין רוחני או בלעדי בכל אחד מהמוצרים שלנו, שונה או ללא שינוי. כל המוצרים הם רכושם של ספקי התוכן. אלא אם צוין אחרת, המוצרים שלנו מסופקים ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת. בשום מקרה חברה זו לא תישא באחריות לכל נזק לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים או הפסדים אחרים הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצרים שלנו.

מדיניות החזר כספי ואחריות

במקרה של מוצרים שאינם מוחשיים בלתי חוזרים, אנו לא מבצעים החזרים לאחר משלוח המוצר, יש לך האחריות להבין לפני שאתה קונה אותו. אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון לפני הרכישה. אנו עושים חריגים לכלל זה רק כאשר התיאור אינו תואם למוצר. ישנם כמה מוצרים שאולי יש בהם אחריות ואפשרות להחזר, אך הדבר יפורט בעת רכישת המוצר. במקרים כאלה, האחריות תכסה רק תקלות מפעל ותהיה בתוקף רק כאשר נעשה שימוש נכון במוצר. האחריות אינה מכסה תקלות או נזקים שנגרמו משימוש לא נכון. תנאי האחריות קשורים לתקלות ייצור ותפעול בתנאים רגילים של המוצרים ותנאים אלו יהיו בתוקף רק אם נעשה שימוש נכון בציוד. זה כולל:

– בהתאם למפרט הטכני המצוין עבור כל מוצר. – בתנאי סביבה בהתאם למפרטים שצוינו על ידי היצרן. – בשימוש ספציפי לפונקציה שבה תוכנן במפעל. – בתנאי הפעלה חשמליים בהתאם למפרטים ולסובלנות המצוינים.

בדיקה נגד הונאה

רכישת הלקוח עשויה להידחות לצורך בדיקה נגד הונאה. ניתן גם להשעות אותו לזמן ארוך יותר לצורך חקירה קפדנית יותר, כדי למנוע עסקאות הונאה.

פְּרָטִיוּת

DATINETO זה מבטיח כי למידע האישי celta de vigo news שאתה שולח יש את האבטחה הדרושה. הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש או במקרה של דרישת אימות ההזמנות לא יימסרו לצדדים שלישיים, אלא אם יש לחשוף אותם בהתאם לצו בית משפט או לדרישות משפטיות.

הרשמה לניוזלטרים פרסומיים בדוא"ל היא וולונטרית וניתן לבחור בעת יצירת חשבונך.

DATINETO שומרת לעצמה את הזכויות לשנות או לשנות תנאים אלה ללא הודעה מוקדמת.